Gılgamış Projesi
186
██/██/20██

RSC186
ID=RSC186

RSC-186'nın Tüpleri