Yutan Orman
018
██/██/19██

RSC018
ID=RSC018

RSC-018'in ikinci iç keşfinden fotoğrafı.